Woningbouwprogramma

BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN
Bij iedere vastgoedontwikkeling is het ons uitgangpunt om de markt optimaal te bedienen. De verkoopbaarheid van het product staat hierbij centraal. In onze visie worden 22 appartementen en 14 grondgebonden gerealiseerd. Elke woning heeft een eigen buitenruimte. De grondgebonden woningen hebben een tuin en de appartementen hebben een loggia, balkon of dakterras.

Alle appartementen in het nieuwe woongebouw zijn levensloopbestendig. Het gebouw wordt voorzien van een liftinstallatie, waardoor de appartementen voor een ieder toegankelijk zijn. Bij de indeling van de appartementen kan er in elke plattegrond rekening gehouden worden met rolstoel- dan wel rollatortoegankelijkheid. Daarnaast kan er in de bad- en slaapkamer tevens rekening gehouden worden met voldoende draaicirkels, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De nieuwe woningen die in het plangebied worden gerealiseerd zijn allemaal betaalbare koopwoningen. Dit betekent dat elke woning wordt aangeboden voor een vraagprijs tot maximaal €390.000,- V.O.N. (prijspeil 2024). Binnen deze categorie hebben wij getracht een gedifferentieerd woningaanbod te creëren in verschillende prijscategorieën. Zo wordt het ‘Wonen in het park’ en het ‘Wonen aan het park’ voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.

Deelgebied Noord - Wonen aan het park

  • 6 appartementen voor éénpersoonshuishoudens in de categorie ‘Klein 3’ (<50 m² GBO)
  • 12 driekamerappartementen in de categorie ‘Klein 2’ (50-75 m² GBO)
  • 2 driekamerappartementen in de categorie ‘Klein 1’ (75-90 m² GBO)
  • 2 driekamerappartementen in de categorie ‘Midden' (90-135 m² GBO)
  • 3 ééngezinswoningen in de categorie ‘Midden’ (90-135 m² GBO)


Deelgebied Zuid - Wonen in het park

  • 11 ééngezinswoningen in de categorie ‘Midden’ (90-135 m² GBO)