Parkeren en ontsluiting: Wonen in het park

In het zuidelijk deel wordt de bestaande parkeerkoffer aan de Beethovenstraat gebruikt om te voorzien in de toekomstige parkeerbehoefte van de nieuwe grondgebonden woningen. De bestaande parkeerkoffer is openbaar en blijft dat ook in de toekomstige situatie.

De huidige situatie telt 19 parkeerplaatsen, maar niet alle parkeerplaatsen voldoen aan de juiste afmetingen conform de huidige eisen van de CROW. De parkeerplaatsen worden opnieuw aangelegd, waarbij getracht wordt om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Daarnaast worden er in de toekomstige situatie 2 parkeerplaatsen toegevoegd, zodat er in de nieuwe situatie 21 parkeerplaatsen zijn voor de bewoners en de bezoekers van de nieuwe woningen.

Parkeernorm  AantalParkeerbehoefte
Woning midden90-135 m² GBO1,91120,9
Woning klein 175-90 m² GBO1,7--
Woning klein 250-75 m² GBO1,3--
Woning klein 3<50 m² GBO0,9--
Totaal  1120,9
Afgerond   21