Bewust duurzaam in alle facetten

Voorkomen van hittestress

Een sluitende groenbalans voor beide deelgebieden en een waterneutraal ontwerp dragen bij aan het voorkomen van hittestress voor zowel de nieuwe bewoners als de bestaande omgeving.

Verhardingen worden daar waar mogelijk als halfopen bestrating uitgevoerd om gras en planten de ruimte te geven, maar ook om water makkelijker af te kunnen voeren. Zo worden alle parkeervakken in het plangebied uitgevoerd als grastegels. In de parkachtige zone voor het zuidelijk deelgebied wordt gebruik gemaakt van Achterhoeks Padvast dat nog meer waterdoorlatend vermogen heeft. Dit sluit mooi aan op de inrichting van het President Kennedyplein.

Het verwerken van hemelwater op de locatie is een belangrijk thema. Op platte daken wordt sedumbeplanting toegepast. Dit zorgt dat de waterstroom vertraagd wordt, omdat het water vast houdt. Daarnaast is het belangrijk voor de natuurinclusiviteit en de waterhuishouding, maar hebben sedumdaken ook een verkoelend karakter om hittestress tegen te gaan.

Duurzaam op het gebied van flora

Door de ruimtelijke invulling van wonen aan het park en wonen in het park blijven de bestaande bomen behouden. Op diverse plekken in het plangebied is er ruimte voor verticaal groen. Middels afstandhouders op de zijgevels en bij het private parkeerterrein in het noordelijk deelgebied via de pergola’s krijgen diverse klimplanten de ruimte om de hoogte in te groeien. Hierbij is aandacht besteed aan bloeiers over de verschillende seizoenen.

Door de boomspiegels en de zones rondom de wadi’s in te zaaien met een inheems bloemzaadmengel wordt de biodiversiteit vergroot, wat ook ten gunste gaat van de insecten en vogels binnen het plangebied. Door het aanplanten van lage vruchtdragende heesters in beide deelgebieden ontstaat er een geleidelijke overgang richting het park.

Duurzaam op het gebied van fauna

Op het gebied van fauna wordt er verder in het ontwerp aandacht besteed door het toepassen van vogel- en vleermuiskasten in de nieuw te realiseren woningen. Daarnaast zorgen vruchtdragende heesters in het openbaar gebied voor de aantrekking van diverse vogelsoorten.

De verlichting in het gebied wordt vleermuisvriendelijk gemaakt. Voor insecten worden in het ontwerp op diverse plekken bijenstenen toegevoegd en wordt door de toevoeging van inheems bloemzaadmengel tevens gekeken naar insectvriendelijke beplanting.

Door weloverwogen duurzame keuzes in het ontwerp en de inrichting van het plan wordt volledige harmonie met natuurinclusiviteit bereikt.