Ruimtelijke inpassing

De hoofdopzet van het nieuwe woongebied wordt mede bepaald door enkele randvoorwaarden die de gemeente aan de ontwikkelaars heeft meegegeven. Naast de gemeentelijke randvoorwaarden hebben wij ook met omwonenden gesproken over de toekomstige invulling van hun woonomgeving. Uit deze gesprekken zijn zaken naar voren gekomen die voor de buurt belangrijk zijn. De gemeentelijke randvoorwaarden tezamen met de uitgangspunten van omwonenden zijn het vertrekpunt geworden van onze ontwikkelvisie.

GEMEENTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Deelgebied Noord - Wonen aan het park

 • Deelgebied-Noord bestaat uit grondgebonden en/of appartementen in maximaal 3 bouwlagen.
 • Oriëntatie van de nieuwbouw is gericht op zowel de Mozartstraat als de Beethovenlaan.
 • De voorgevelrooilijn van de bestaande woningen aan zowel de Mozartstraat als de Beethovenlaan geldt
  als rooilijn voor de nieuwe ontwikkeling.
 • Parkeren vindt plaats op eigen terrein, achter de nieuwe ontwikkeling.
 • Het parkeerterrein ontsluit vanuit via de Mozartstraat, langzaam verkeer ontsluit via de Beethovenstraat.
 • Behoud en integratie van drie waardevolle bomen.


Deelgebied Zuid - Wonen in het park

 • Deelgebied-Zuid bestaat uit grondgebonden woningen in maximaal 2 bouwlagen.
 • Oriëntatie van de nieuwbouw is gericht op het President Kennedyplein.
 • De voorgevelrooilijn ligt minimaal 1,5 meter terug ten opzichte van de woningen aan de Mozartstraat.
 • Behoud van beeldbepalende bomen vóór de huidige bebouwing heeft de voorkeur. 


UITGANGSPUNTEN BEWONERS

 • Uitgangspunten buurtbewoners
 • In Deelgebied-Noord is een afbouw van 3 naar 2 bouwlagen richting buurpercelen wenselijk.
 • Privacy naar aangrenzende tuinen is een aandachtspunt.
 • Het behoud van een openbare parkeerkoffer in Deelgebied-Zuid is wenselijk.
 • Parkeren achter de nieuwe grondgebonden woningen in het zuidelijk deel, zorgt voor overlast en is niet wenselijk.
 • Zichtlijnen richting het President Kennedyplein zouden graag gewaarborgd blijven.